I ljuset av det allvarliga säkerhetspolitiska läget och den pågående återuppbyggnaden av totalförsvaret föreslår jag som ledamot att Bergslagens Räddningstjänsts krigsorganisation stärks. Erfarenheter från liknande konflikter, som den i Ukraina, pekar på enorma påfrestningar på räddningstjänsten och ett ökat behov av personal och utrustning. Regeringens beslut att återaktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten understryker vikten av att agera snabbt.

För att säkerställa att Bergslagens Räddningstjänst är redo att möta kraven vid höjd beredskap har jag idag lämnat in ett ledamotsinitiativ. Kortfattat föreslår jag att den nuvarande krigsorganisationens kapacitet och förmåga utreds, att förbundet analyserar tillkommande uppgifter samt hur civilpliktig personal kan förstärka organisationen vid höjd beredskap.

Jag ser detta som ett steg för att öka vår lokala och regionala motståndskraft. Detta kommer rusta oss inför de utmaningar som kan uppstå i det nuvarande säkerhetspolitiska klimatet och öka säkerheten för medlemskommunernas invånare.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *