Arbetslivserfarenhet

Enhetsförvaltare, Försvarsmakten; Örebro, Sverige — 2022-
Chefsrådgivare med fokus på it-drift och cybersäkerhet. Ansvarar för enhetens
strategiska utveckling och arbetsleder fyra verksamhetsutvecklare. Tillika
tillförordnad chef för Cyber Security Operations Center (CSOC).

Sektionschef, Försvarsmakten; Örebro, Sverige — 2018-2021
Personal- och verksamhetsansvarig chef för 14 it-tekniker som arbetade med
förebyggande och felavhjälpande underhåll, förändringshantering och
driftsättningar av it-infrastruktur, applikationer och klienter. Tillika
förändringsledare för införande av ITIL samt stående medlem i enhetens
processledarråd och ledamot av FMTIS cybersäkerhetsråd.

Konsult, AFRY; Enköping, Sverige — 2018-2018
Teknisk projektledare med ansvar för införandet av ny programvara för
inhämtning och bearbetning av militära underrättelser. Arbetet utfördes på
uppdrag av Försvarets Materielverk åt Försvarsmakten.

Telekrigbefäl, Försvarsmakten; Enköping, Sverige — 2014-2017
Personal- och verksamhetsansvarigt befäl på pluton- och kompaninivå.
Planerade, genomförde och utvärderade militära övningar och operationer i
nationell kontext. Ansvarade för metod och teknikutveckling i samverkan med
Försvarets Materielverk och Totalförsvarets Forskningsinstitut.

Systemingenjör, Försvarets Radioanstalt; Stockholm, Sverige —
2013-2014
Gruppledare för tre it-tekniker som arbetade med förebyggande och
felavhjälpande underhåll samt förändringshantering i Försvarets Radioanstalts
tekniska detekterings- och varningssystem (TDV). Ansvarade för införandet av
agila arbetsmetoder baserade på Kanban.

Övriga anställningar

 • Telekrigbefäl, Försvarsmakten; Enköping, Sverige — 2009-2013
 • Supportoperatör (Internetbanken), Swedbank; Göteborg — 2007-2008
 • Webbutvecklare, Lagerström & Company; Karlskoga — 2004-2005
 • Supportoperatör (Viasat), Academic Work; Karlskoga — 2003-2003

Förtroendeuppdrag

 • Ledamot, Kommunfullmäktige; Karlskoga — 2022-

Utbildning

Högskoleutbildning

 • Fil. Mag. Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet; Stockholm — 2019-2021
 • Fil. Kand. Software Engineering and Management, Göteborgs Universitet; Göteborg — 2005-2008

Eftergymnasial utbildning

 • Högre Specialistofficersutbildning, Försvarsmakten; Halmstad — 2021-2022
 • Specialistofficersutbildning, Försvarsmakten; Enköping — 2008-2009

Kurser och certifieringar

 • Utvecklande ledarskap, Försvarsmakten; Halmstad — 2021
 • ITIL v4 Foundation (certifiering), Cornerstone; Stockholm — 2020
 • Leading SAFe 5.1 (certifiering), Försvarsmakten, Enköping — 2020
 • ITIL v3 Service Operation (certifiering), Cornerstone; Stockholm — 2020
 • ITIL Incident & Problem Specialist, Cornerstone; Stockholm — 2019
 • ITIL v3 Foundation (certifiering), Cornerstone; Stockholm — 2019
 • Högre kurs, elektronisk säkerhet, FOI; Linköping — 2019
 • Säker webbprogramering, Försvarets Radioanstalt; Stockholm — 2014
 • Basic Intelligence and Security Course, Försvarsmakten; Enköping — 2010