Rysslands invasion av Ukraina har öppnat ännu ett mörkt kapitel i Europas historia. Samtidigt som Sverige står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid utmanas den Europeiska säkerhetsordningen i grunden.

I en situation som präglas av ovisshet och oro är det av yttersta vikt att vi stärker vår motståndskraft. Den moderatledda regeringen arbetar intensivt med att snabbt återbygga totalförsvaret – vilket omfattar det militära och det civila försvaret – och har för första gången på 77 år tillsatt en minister med ansvar för civilt försvar.

Staten, regioner, kommuner, näringslivet och civilsamhället har alla viktiga funktioner i det civila försvaret och kraftfulla åtgärder måste vidtas för att återta den beredskap, försvarsvilja och kristålighet som krävs för att hantera framtida händelseutvecklingar.

Den 28:e mars kommenterade Peter Backman, räddningschef vid bergslagens räddningstjänst, kriget i Ukraina och sa – citat ”Jag tror ingen kommunal räddningstjänst någonstans i Sverige på något sätt är förberedd för ett sånt scenario.”

Idag har jag fått kommunfullmäktiges mandat att sitta som ledamot i styrelsen för Bergslagens räddningstjänst. Jag vill verka för att vi får en robust och tillgänglig räddningstjänst som har förmågan att hantera såväl det ”alldagliga” som det ”exceptionella”; att vara en del i totalförsvarets återuppbyggnad! Jag vill dessutom verka för att göra räddningstjänsten till är en attraktivare, säkrare och inkluderande arbetsplats som kan locka nya medarbetare.

Jag är oerhört stolt, tacksam och ödmjuk inför det förtroendet jag fått. Jag vill dessutom tacka min företrädare Kerstin M Ekström för att du ger mig en så bra introduktion till mitt nya uppdrag.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *