Under övning Vildhussen övades hemvärnsbataljoner tillsammans med civila myndigheter för att utveckla sina förmågor och stärka totalförsvaret.

Det har nu gått ett år sedan Ryssland, genom sin fullskaliga invasion av Ukraina, öppnade ett nytt, blodigt, kapitel i Europas historia. Även om kriget är begränsat till Ukrainskt territorium påverkas även det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Under Folk och Försvars rikskonferens beskrev Sveriges Överbefälhavare, Micael Bydén, situationen som en konflikt mellan Ryssland och det kollektiva väst. Överbefälhavaren var tydlig med att Sverige är en del av det kollektiva väst och att vi, genom vår ansökan om medlemskap i NATO och vårt aktiva militära och civila stöd till Ukraina, är en part i den pågående konflikten. Faktum är att Sverige redan idag utsätts för dagliga cyberattacker och påverkansoperationer.

På nationell nivå kan man se tydliga konsekvenser av vår nya säkerhetspolitiska situation. För första gången på 77 år tillsattes en minister för civilt försvar och regeringen arbetar intensivt med att återbygga totalförsvaret. Febrilt arbete pågår där Försvarsmakten rustas, moderniseras och övas. Exempelvis genomfördes en mobiliseringsövning här, i Karlskoga, under föregående vecka. Det civila försvaret stärks likaså; exempelvis har myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag att förbereda en återaktivering av civilplikten syftandes till att stärka räddningstjänsten. Även på regional och kommunal nivå vidtas viktiga åtgärder där Region Jönköping och Västerås kommun kan lyftas som två positiva exempel att dra lärdom och inspireras av.

Att specifika detaljer kring vår kommunala beredskap skyddas ligger i sakens natur. Men som invånare i Karlskoga och som ledamot av kommunfullmäktige har jag svårt att se några konkreta åtgärder till följd av det allt mörkare omvärldsläget, vilket oroar mig. Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring: vilka åtgärder vidtar Karlskoga kommun för att öka vår förmåga att hantera höjd beredskap?

Karlskoga 27:e februari 2023


David Birath
Moderaterna

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *